Dziękujemy!

Twoja deklaracja została wysłana
Przejdź do strony głównej

Wystąpił błąd

Wysyłanie nie powiodło się

Dołącz do nas

Zapraszamy do wspólnego działania - zapisz się do Stowarzyszenia. Deklarację możesz złożyć online wypełniając poniższy formularz lub pobierz i wydrukuj deklarację, a następnie wyślij ją na adres Stowarzyszenia.

Deklaracja członkowska Stowarzyszenia Lepsza Polska

Niniejszym deklaruję wstąpienie w poczet Członków wspierających Stowarzyszenia Lepsza Polska.

INFORMACJA O ZASADACH PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Stowarzyszenie Lepsza Polska z siedzibą w Warszawie, Al. Stanów Zjednoczonych 61A, 04- 028 Warszawa,jest administratorem danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z 27.04.2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i wsprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”). Żądania,oświadczenia i wszelką kore­spondencję dotyczącą danych osobowych należy kierować na adres e-mail: kontakt@lepszapolska.pl. Administrator wyznaczył inspektoraochrony danych, z którym można się skontaktować: elektronicznie na adres iod@lepszapolska.pl lub pisemnie na ww. adres siedziby administratoraz dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”. Dane osobowe są lub mogą być przetwarzane: I. w celuprzystąpienia do Stowarzyszenia (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), II. w celu rozpatrzenia deklaracjiprzystąpienia do Stowarzyszenia (art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO), III. w celu realizacji określonychzainteresowań i potrzeb związanych z przedmiotem działalności Stowarzyszenia zgodnie ze StatutemStowarzyszenia (art. 9 ust. 2 lit. d RODO), IV. w celach dowodowych na podstawie prawnie uzasadnionegointeresu takiego jak obsługa procesów wewnętrznych związanych z działalnością statusową, obsługą postępowańcywilnych i egzekucyjnych, administracyjnych, karnych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), V. w celu wskazanym w treściwyrażonej zgody, o ile ma zastosowanie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), w związku z przepisami szczególnymi w zakresiemarketingu bezpośredniego. Przysługuje Pani/Panu prawo sprostowania danych, dostępu do danych, do usunięcia danych,do ograniczenia przetwarzania danych, do przenoszenia danych dostarczonych administratorowi. Przysługuje Pani/Panuprawo do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu administratora lubpodmiotu trzecie­go, w tym profilowania, z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją, oraz do sprzeciwu wobecprzetwarzania danych w celach marketingu bezpośredniego, w tym profilowania. W odniesieniu do danych przetwarzanychna podstawie zgody – przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływana zgodność z prawem przetwarzania, które nastąpiło przed wycofaniem zgody. Szczegółowe informacje dotycząceprzetwarzania Pani/Pana danych osobowych dostępne są stronie Dane osobowe.

Statut

Deklaracja członkowska Stowarzyszenia Lepsza Polska

Niniejszym deklaruję wstąpienie w poczet Członków wspierających Stowarzyszenia Lepsza Polska.

INFORMACJA O ZASADACH PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Stowarzyszenie Lepsza Polska z siedzibą w Warszawie, Al. Stanów Zjednoczonych 61A, 04- 028 Warszawa,jest administratorem danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z 27.04.2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i wsprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”). Żądania,oświadczenia i wszelką kore­spondencję dotyczącą danych osobowych należy kierować na adres e-mail: kontakt@lepszapolska.pl. Administrator wyznaczył inspektoraochrony danych, z którym można się skontaktować: elektronicznie na adres iod@lepszapolska.pl lub pisemnie na ww. adres siedziby administratoraz dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”. Dane osobowe są lub mogą być przetwarzane: I. w celuprzystąpienia do Stowarzyszenia (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), II. w celu rozpatrzenia deklaracjiprzystąpienia do Stowarzyszenia (art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO), III. w celu realizacji określonychzainteresowań i potrzeb związanych z przedmiotem działalności Stowarzyszenia zgodnie ze StatutemStowarzyszenia (art. 9 ust. 2 lit. d RODO), IV. w celach dowodowych na podstawie prawnie uzasadnionegointeresu takiego jak obsługa procesów wewnętrznych związanych z działalnością statusową, obsługą postępowańcywilnych i egzekucyjnych, administracyjnych, karnych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), V. w celu wskazanym w treściwyrażonej zgody, o ile ma zastosowanie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), w związku z przepisami szczególnymi w zakresiemarketingu bezpośredniego. Przysługuje Pani/Panu prawo sprostowania danych, dostępu do danych, do usunięcia danych,do ograniczenia przetwarzania danych, do przenoszenia danych dostarczonych administratorowi. Przysługuje Pani/Panuprawo do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu administratora lubpodmiotu trzecie­go, w tym profilowania, z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją, oraz do sprzeciwu wobecprzetwarzania danych w celach marketingu bezpośredniego, w tym profilowania. W odniesieniu do danych przetwarzanychna podstawie zgody – przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływana zgodność z prawem przetwarzania, które nastąpiło przed wycofaniem zgody. Szczegółowe informacje dotycząceprzetwarzania Pani/Pana danych osobowych dostępne są stronie Dane osobowe.

Statut