Stowarzyszenie Lepsza Polska

Stowarzyszenie Program Czysta Polska zmienia się w Stowarzyszenie Lepsza Polska. Zmiana związana jest ze skutecznym wypełnieniem celów przez Program Czysta Polska i decyzją o rozwoju i rozszerzeniu działalności. Lepsza Polska będzie zajmowała się ekologią, klimatem, transformacją energetyczną oraz rozwojem społecznym i gospodarczym Polski.

 - Jako Stowarzyszenie Program Czysta Polska głównie skupialiśmy się na edukowaniu i promowaniu działań proekologicznych, związanych z poprawą jakości powietrza i środowiska w Polsce. Te działania w dużym stopniu zrealizowaliśmy – w ostatnich  latach zdecydowanie wzrosła świadomość społeczeństwa Polski w zakresie ekologii, dbania o środowisko czy konieczności dokonania zielonej transformacji energetycznej – mówi Mirosław Błaszczyk, Wiceprzewodniczący Rady Programowej Stowarzyszenia, Prezes Zarządu Grupy Polsat Plus, aktywnie działającej w ramach Stowarzyszenia – „Teraz chcemy rozwinąć i rozszerzyć naszą działalność publiczną i społeczną i zająć się kolejnymi ważnymi sprawami, tak aby Polska dla swoich obywateli była  najbezpieczniejszym, najbardziej przyjaznym i najwygodniejszym, czyli po prostu najlepszym miejscem do życia na świecie – dodaje Mirosław Błaszczyk.

Swój udział w działaniach Stowarzyszenia Program Czysta Polska miała Grupa Polsat Plus oraz ZE PAK należące do Zygmunta Solorza, które rozpoczęły produkcję czystej i zielonej energii, a także zainwestowały w rozwój gospodarki wodorowej w Polsce. Media Grupy zaangażowały się w upowszechnianie wiedzy o ekologii i czystej energii i będą kontynuowały te działania, podobnie jak będą wspierały realizację nowych celów Stowarzyszenia Lepsza Polska.

Stowarzyszenie Lepsza Polska będzie realizowało swoje cele poprzez m.in. podejmowanie i promowanie inicjatyw społecznych, popularyzację wiedzy oraz wspieranie działań edukacyjnych, finansowanie kształcenia, wspieranie naukowców oraz przedsiębiorców, a także współpracę z władzami i instytucjami państwowymi i samorządowymi oraz organizacjami pozarządowymi.

Członkostwo w Stowarzyszeniu Lepsza Polska jest bezpłatne i nie są pobierane składki członkowskie.

Prezes Zarządu:
Dorota Gawryluk

Członkowie Zarządu:
Aneta Jaskólska
Norbert Walkiewicz
Wiesław Walendziak