Dziękujemy!

Twoja deklaracja została wysłana
Przejdź do strony głównej

Wystąpił błąd

Wysyłanie nie powiodło się

Dołącz do nas

Zapraszamy do wspólnego działania - zapisz się do Stowarzyszenia. Deklarację możesz złożyć online wypełniając poniższy formularz lub pobierz i wydrukuj deklarację, a następnie wyślij ją na adres Stowarzyszenia.

Deklaracja członkowska Stowarzyszenia Program Czysta Polska

Niniejszym deklaruję wstąpienie w poczet Członków wspierających Stowarzyszenia Program Czysta Polska.

INFORMACJA O ZASADACH PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Stowarzyszenie Program Czysta Polska z siedzibą w Warszawie, Al. Stanów Zjednoczonych 61A, 04-028 Warszawa. Żądania, oświadczenia i wszelką korespondencję dotyczącą danych osobowych należy kierować na adres e-mail: kontakt@programczystapolska.pl. Dane osobowe są lub mogą być przetwarzane w celu przystąpienia do Stowarzyszenia, w celu rozpatrzenia deklaracji przystąpienia do Stowarzyszenia, w celu realizacji określonych zainteresowań i potrzeb związanych z przedmiotem działalności Stowarzyszenia zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia, w celach dowodowych, w celu wskazanym w treści wyrażonej zgody, o ile ma zastosowanie. Przysługuje Pani/Panu prawo sprostowania danych, dostępu do danych, do usunięcia danych, do ograniczenia przetwarzania danych, do przenoszenia danych dostarczonych administratorowi, prawo do złożenia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych dostępne są stronie Dane osobowe.

Statut

Deklaracja członkowska Stowarzyszenia Program Czysta Polska

Niniejszym deklaruję wstąpienie w poczet Członków wspierających Stowarzyszenia Program Czysta Polska.

INFORMACJA O ZASADACH PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Stowarzyszenie Program Czysta Polska z siedzibą w Warszawie, Al. Stanów Zjednoczonych 61A, 04-028 Warszawa. Żądania, oświadczenia i wszelką korespondencję dotyczącą danych osobowych należy kierować na adres e-mail: kontakt@programczystapolska.pl. Dane osobowe są lub mogą być przetwarzane w celu przystąpienia do Stowarzyszenia, w celu rozpatrzenia deklaracji przystąpienia do Stowarzyszenia, w celu realizacji określonych zainteresowań i potrzeb związanych z przedmiotem działalności Stowarzyszenia zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia, w celach dowodowych, w celu wskazanym w treści wyrażonej zgody, o ile ma zastosowanie. Przysługuje Pani/Panu prawo sprostowania danych, dostępu do danych, do usunięcia danych, do ograniczenia przetwarzania danych, do przenoszenia danych dostarczonych administratorowi, prawo do złożenia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych dostępne są stronie Dane osobowe.

Statut