Co robimy?

Regularnie monitorujemy zgodność naszych działań z ustawami i rozporządzeniami obowiązującymi w zakresie ochrony środowiska oraz ze wszelkimi innymi wymogami środowiskowymi, którym możemy podlegać.

 

Polsat Box i Polkomtel

W Grupie Polsat Plus regularnie monitorujemy zgodność naszych działań z ustawami i rozporządzeniami obowiązującymi w zakresie ochrony środowiska oraz ze wszelkimi innymi wymogami środowiskowymi, którym możemy podlegać. W razie potrzeby kontaktujemy się z odpowiednimi władzami i współpracujemy z nimi przy monitorowaniu zgodności naszych działań z obowiązującymi przepisami ustawowymi i wykonawczymi.

 

Elektrośmieci

Ze względu na technologiczny charakter prowadzonej przez nas działalności ważnym obszarem naszego zaangażowania są elektrośmieci. W Polsat Box oraz Polkomtelu – firmach, które każdego roku wprowadzają poprzez swoją ofertę na rynek dużą liczbę dekoderów, telefonów, modemów, routerów, anten i innych urządzeń, staramy się, aby jak najwięcej zużytego sprzętu trafiło do recyklingu. To nie tylko sposób na redukcję śmieci, ale przede wszystkim metoda na zmniejszenie negatywnego oddziaływania starych urządzeń na środowisko. Recykling pozwala też na odzyskanie dla przemysłu wielu cennych i rzadkich metali.

Wg wyliczeń firmy GoRepair w przeciętnym smartfonie znajduje się m.in. 8,75 g miedzi, 8,31 g kobaltu oraz 0,25 g srebra. W telefonie jest również złoto – 0,024 g, co oznacza, że gram złotego kruszcu można uzyskać z recyklingu z 45 urządzeń. Średnia wartość wszystkich pierwiastków zawartych w jednym aparacie wynosi aż 8 złotych.

 

Recykling

Polkomtel od lat systematycznie zachęca swoich klientów do zachowania postawy proekologicznej. W stacjonarnych punktach sprzedaży każdy może oddać zużyty sprzęt (telefony, akcesoria, itd.), który zostanie bezpłatnie poddany recyklingowi. Dostępne są również specjalne pojemniki przeznaczone na zużyte akcesoria. W sumie w 2018 roku do recyklingu przekazaliśmy ponad 11,5 ton zużytego sprzętu elektronicznego.

Naszym strategicznym klientom – dużym firmom na stałe współpracującym z Polkomtelem – oferujemy pomoc w utylizacji sprzętów elektronicznych. Na prośbę klientów organizujemy zarówno sam proces przekazania sprzętu do właściwej firmy recyklingowej, jak również monitorujemy rozliczenie procesu utylizacji.

Ustawowe obowiązki recyklingu, odzysku oraz prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych Polkomtel realizuje dzięki współpracy z wyspecjalizowanymi organizacjami odzysku. W 2018 roku Polkomtel wprowadził na rynek 400 ton opakowań i innych odpadów z urządzeń elektrycznych i elektronicznych, z czego organizacje odzysku odzyskały 32 tony, zaś zrecyklingowanych zostało 20 ton.

W Polsat Box stale współpracujemy z firmami odbierającymi i przetwarzającymi wszystkie rodzaje odpadów powstających w przedsiębiorstwie. W 2018 roku Polsat Box przekazał do wyspecjalizowanych zakładów recyclingowych prawie 535 ton (617 ton odpadów w 2017r.), z czego ponad połowę stanowiły elektroodpady, a odpady opakowaniowe – blisko 36%.

 

Oszczędność energii

Oszczędność energii to jeden z najważniejszych priorytetów ekologicznych Grupy. Zdajemy sobie sprawę nie tylko z negatywnego wpływu na środowisko marnotrawionej energii elektrycznej, ale również z potencjalnych korzyści finansowych możliwych do osiągnięcia dzięki oszczędnej polityce energetycznej. Nie lekceważmy drobnych z pozoru działań, takich jak choćby tryb stand-by komputerów – w skali naszej organizacji i liczby pracujących osób przekłada się to na realne zmniejszenie wpływu środowiskowego. Przykładem może być nasza polityka wprowadzona w Polsat Box, która zakłada gaszenie świateł w momencie opuszczania pomieszczenia, wyłączanie z gniazdek ładowarek po zakończeniu ładowania, racjonalne zużycie wody oraz rozważne korzystanie z klimatyzacji.

 

Ekozasady pracowników

W Polkomtelu ekologiczne rozwiązania zostały wdrożone m.in. w stale rozwijających się systemach informatycznych. Nowoczesne rozwiązania związane z przechowywaniem danych w serwerowniach sieci Plus pozwalają na znaczące oszczędności w zużyciu prądu.

  1. Zachęcaj klientów do korzystania z eko-faktury.
  2. Zbieraj makulaturę, prowadź selekcję odpadów.
  3. Drukuj tylko niezbędne dokumenty.
  4. Promuj eko-postawę.
  5. Gaś „czerwone lampki".
  6. Oszczędzaj energię.
  7. Rozważnie korzystaj z klimatyzacji.
  8. Podróżuj ekologicznie.
  9. Korzystaj z eko-toreb i pojemników.
  10. Graj w „zielone”.

Jednocześnie do modernizacji i rozbudowy wykorzystujemy najnowsze rozwiązania technologiczne – wysokosprawne prostowniki w naszych siłowniach telekomunikacyjnych czy montaż układów freecoolingowych na stacjach bazowych nie tylko zwiększają komfort klientów korzystania z sieci, ale również zmniejszają zużycie prądu i emisję dwutlenku węgla. Dodatkowo w salonach sieci Plus oraz punktach partnerskich od wielu już lat do oświetlenia logotypu spółki używa się oświetlenia typu LED. Normą są również żarówki energooszczędne, automatyczne wyłączniki świateł, a w ostatnich latach flota samochodowa powiększyła się o samochody o niskiej emisji dwutlenku węgla.Telewizja Polsat

W Telewizji Polsat podobnie jak całej Grupie Kapitałowej, obowiązują podobne zasady i reguły, dzięki którym jej codzienna działalność ma na celu stosowanie tam, gdzie jest to możliwe rozwiązań proekologicznych, typu recykling, oszczędność energii czy paliwa.

Najważniejszą jednak rolą Telewizji Polsat jest funkcja informacyjna.

Telewizja Polsat, dzięki posiadanym w portfolio ponad 30 kanałom oraz temu, że codziennie jej programy ogląda niemal 20 milionów Polaków, może pełnić rolę informacyjną i komunikacyjną.

Będzie informować o stanie i jakości powietrza, przyczynach, skutkach, ale też możliwych rozwiązaniach i sukcesach w ramach Programu Czysta Polska.

Już dzisiaj na antenach Telewizji Polsat można oglądać spoty informujące o problemie smogu, ale również o sposobach jego zwalczania.

Również prognoza pogody w kanałach nadawanych przez Telewizję Polsat zawiera część informującą o stanie jakości powietrza w poszczególnych rejonach Polski.

Telewizja będzie też we współpracy ze Stowarzyszeniem pokazywać, że każdy każdego dnia może zrobić coś dla środowiska – oszczędzać prąd, wodę, wymienić piec, używać niskoemisyjnego paliwa do spalania w piecu czy segregować śmieci.

Telewizja będzie więc platformą komunikacyjną zajmującą się kwestiami istotnymi dla Polski i Polaków w obszarze ochrony środowiska i klimatu. Grupa Interia

Grupa Interia to czołowy gracz na polskim rynku mediów internetowych.

Co miesiąc odwiedza nas niemal 20 milionów internautów poszukujących informacji, ciekawostek, rozrywki i usług.

Przykładamy szczególną wagę do dbałości i środowisko naturalne. Jako wydawca najchętniej odwiedzanego serwisu pogodowego w polskiej sieci, na bieżąco informujemy o stanie jakości powietrza. Prowadzimy również serwis ekologiczny Zielona Interia, w którym nasi redaktorzy poświęcają uwagę szeroko rozumianej ochronie środowiska - biznesowi, nowym technologiom i poradom odnośnie tego, jak żyć w zgodzie z naturą. W codziennym funkcjonowaniu organizacji stosujemy, tam gdzie to możliwe rozwiązania proekologiczne.ZE PAK SA

Zespół Elektrowni Pątnów Adamów Konin S.A. („ZE PAK SA”) jest czwartym producentem energii elektrycznej w Polsce, dostarczającym do Systemu Elektroenergetycznego ponad 4 procent ogółu krajowej mocy, produkując energię eklektyczną z węgla brunatnego oraz biomasy.

Grupa Kapitałowa ZE PAK jest największym pracodawcą i płatnikiem podatków w regionie Konińskim, a także jednym z największych podmiotów gospodarczych w Wielkopolsce.

W samym 2018 r. Grupa ZE PAK zapłaciła w formie różnego rodzaju podatków ok. 430 mln złotych, a w latach 2012 - 2018 było to łącznie ok. 3,9 mld złotych.

Planowana jest transformacja elektrowni wchodzących w skład Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin, których produkcja opiera się obecnie głównie na węglu brunatnym.

Transformacja ZE PAK SA wpisze się w światowe i europejskie trendy dekarbonizacji produkcji energii elektrycznej, zminimalizowania emisji CO2 oraz innych substancji, dzięki czemu jakość powietrza, jakim oddychają Polacy będzie mogła ulec zdecydowanej poprawie.Grupa Netia

Grupa Netia przykłada dużą wagę do troski o środowisko naturalne, konsekwentnie ograniczając zużycie surowców, energii i emisji zanieczyszczeń oraz gazów cieplarnianych.

W obiektach technicznych, w których jest to możliwe, chłodzenie z klimatyzacji zastępowane jest tzw. free cooling’iem. Spółka analizuje i dąży do poprawy efektywności energetycznej we wszelkiego typu instalacjach. W niektórych obiektach rozpoczęto uzyskiwanie energii z promieniowania słonecznego (zestawy fotowoltaiczne, kolektory słoneczne). Ograniczenie zużycia energii następuje również dzięki wymianie starych urządzeń zasilania i transmisji danych na nowe, dzięki cyklicznym zmianom technologii lub optymalizacji sieci.

Wszystkie zużyte urządzenia - które nie mogą być poddane odświeżeniu i ponownemu wprowadzeniu do użycia - są poddawane recyklingowi lub profesjonalnej utylizacji.

W nowych projektach powierzchni biurowych (własnych i najmowanych) Netia korzysta z budynków zrównoważonych energetycznie, spełniających wysokie wymagania BREEAM – standardu najlepszych praktyk w zakresie zrównoważonego projektowania, budowania i użytkowania budynków.

We wszystkich biurach duży nacisk kładziony jest na minimalizację ilości wytwarzanych odpadów, ich segregację i zbiórkę w celu poddania recyklingowi (np. zużyte baterie czy papier). Z użytku wyeliminowane zostały wszelkie plastikowe naczynia i sztućce oraz butelkowane napoje.

Wśród pracowników, promowane są takie ekologiczne postawy jak: oszczędzanie wody i energii, ekologiczny tryb jazdy, korzystanie z komunikacji zbiorowej czy dojeżdżanie do pracy rowerem.ESOLEO


Misją firmy jest poprawa jakości życia dzięki bezpiecznym i nowoczesnym rozwiązaniom produkującym i zarządzającym energią ze źródeł odnawialnych. ESOLEO dostarcza instalacje dla klientów indywidualnych, rolników, firm oraz dla zawodowej energetyki, a oferowane technologie pozwalają klientom zmniejszyć koszty prądu. Dla grupy ZE PAK, ESOLEO stworzyło największą w Polsce farmę fotowoltaiczną o mocy 70 MWp zlokalizowaną w Brudzewie, na terenach wykorzystywanych w przeszłości do wydobycia węgla brunatnego. Od 2020 roku ESOLEO należy do Grupy Polsat Plus.

ESOLEO, według przeprowadzonych badań konsumenckich ESOLEO to najbardziej rozpoznawalna marka na polskim rynku fotowoltaicznym, doceniana za dbałość o bezpieczeństwo i wysoką jakość instalacji, dostarcza instalacje dla klientów indywidualnych, rolników, firm oraz dla zawodowej energetyki, a oferowane technologie pozwalają klientom zmniejszyć koszty prądu. Misją firmy jest poprawa jakości życia dzięki bezpiecznym i nowoczesnym rozwiązaniom produkującym i zarządzającym energią ze źródeł odnawialnych.

W październiku 2021 r. konsorcjum ESOLEO i PAK Serwis ukończyło budowę największej w Polsce farmy fotowoltaicznej o mocy 70 MW. Farma powstała na 110 ha rekultywowanych terenów kopalni węgla brunatnego Adamów, a do jej budowy spółka zaangażowała m.in. byłych górników, którzy zostali przekwalifikowani i realizują kolejne projekty związane z energią odnawialną. Prąd, który popłynął do odbiorców będzie w stanie zasilić energią elektryczną miasto o wielkości ok. 60 tys. mieszkańców.

Farma fotowoltaiczna w Brudzewie, przyczyni się do zmniejszenia wzrostu temperatury atmosfery – co jest w tej chwili kluczowe dla zatrzymania wzrostu ocieplenia klimatu.

ESOLEO w swoich realizacjach dba o ekologiczne rozwiązania - do przewożenia konstrukcji fotowoltaicznych wykorzystuje materiały poddawane recyklingowi, a także wspiera inicjatywy mające na celu rozwój technologii pozwalających na bezodpadowy recykling infrastruktury energii odnawialnej.