Raport zrównoważonego rozwoju Grupy Polsat Plus 2021

25 września obchodziliśmy Światowy Dzień Działania na rzecz Celów Zrównoważonego Rozwoju (Global Day of Action). Z inicjatywy Sekretarza Generalnego ONZ, na całym globie organizowane były liczne wydarzenia szerzące wiedzę o Celach. A jak to wyglądało w Grupie Polsat Plus?

Korzystając z komunikacji wewnętrznej między pracownikami, podzielono się wiedzą o dokonaniach Grupy Polsat Plus z zakresu zrównoważonego rozwoju i ESG. Oba te obszary są ściśle związane z Celami Zrównoważonego Rozwoju. Zamykając pilotażową akcję „5 dni z misją społeczną Grupy Polsat Plus”, podsumowano szczegóły i opublikowano specjalny "Raport zrównoważonego rozwoju Grupy Polsat Plus 2021", w którym przestawiono funkcjonowanie całej grupy w tym zakresie. Jeden z rozdziałów został poświęcony także działalności Stowarzyszenia Program Czysta Polska.

5 filarów misji społecznej Grupy Polsat Plus

Swoją misję społeczną Grupa Polsat Plus realizuje w temacie bezpieczeństwa, pomocy dzieciom, promocji sportu i aktywności fizycznej, ochrony środowiska naturalnego oraz edukacji. 

Środowisko i Strategia 2023+ oparta o czystą energię

W ostatnim roku Grupa Polsat Plus rozbudowała filary swojej misji społecznej o ważny aspekt, jakim jest ŚRODOWISKO naturalne. Stało się ono także istotnym elementem strategii biznesowej. W ramach Strategii 2023+ obok wciąż rozwijających się obszarów Telekomunikacji i Kontentu wprowadzono trzeci segment działalności – Czysta Energia.
 
Czysta energia

Polska stoi przed gigantycznym wyzwaniem transformacji energetycznej (nadal ok. 70% energii pochodzi z węgla, a skutkiem tego są koszty społeczne, m.in. choroby układu oddechowego, udary, zawały serca, alergie). Trzeba też szybko transformować sektor energetyczny, by osiągnąć założony unijny cel neutralności klimatycznej w 2050 roku.
 
Grupa Polsat Plus wyszła naprzeciw oczekiwaniom. Będzie produkować czystą, zieloną energię w szczególności ze słońca, wiatru, biomasy czy obróbki termicznej odpadów. Część projektów już zostało uruchomionych. W Brudzewie działa największa farma fotowoltaiczna w Polsce będąca wspólnym projektem z ZE PAK. W trakcie realizacji są farmy wiatrowe m. in. w Miłosławiu, Kazimierzu Biskupim i Człuchowie. ZE PAK wspólnie z duńskim Ørsted chce wybudować farmy wiatrowe na morzu.
 
Zielony wodór

Grupa Polsat Plus wspólnie z ZE PAK chce także zostać wiodącym producentem zielonego wodoru – zeroemisyjnego paliwa przyszłości, budując pełny łańcuch jego wartości. Pod koniec maja br. Grupa Polsat Plus razem z ZE PAK zaprezentowała autobus wodorowy, a w czerwcu NesoBus wyjechał testowo na ulice polskich miast, m. in. Gdańska, Gdyni, Wrocławia, Konina i Warszawy. Ten całkowicie nowy, wyprodukowany w Polsce zeroemisyjny miejski autobus wodorowy jest najbardziej ekologicznym autobusem transportu miejskiego. Stworzyli go polscy konstruktorzy i inżynierowie przy współpracy z partnerami z Europy i całego świata. Rozpoczęcie produkcji seryjnej jest planowane na 2023 rok w powstającej w Świdniku fabryce.
 
Strategia ESG

Wraz z ogłoszeniem Strategii 2023+ Grupa Polsat Plus usystematyzowała też swoją strategię zrównoważonego rozwoju, która uwzględnia czynniki ESG (środowiskowe, społecznej odpowiedzialności, ładu korporacyjnego).


Zgodnie ze strategią ESG Grupa Polsat Plus:
E – bierze odpowiedzialność za przeciwdziałanie postępującym zmianom klimatu i aktywnie działa w celu poprawy jakości powietrza w Polsce,
S – jest aktywnym członkiem lokalnych społeczności i – jednocześnie – stymuluje rozwój gospodarczy oraz społeczny Polski poprzez inwestycje w cyfryzację,
G – rozwija swój biznes w sposób przejrzysty i zrównoważony z korzyścią dla wszystkich interesariuszy.
 
4 priorytety, 5 celów

Patrząc na Cele Zrównoważonego Rozwoju i ich zgodność ze swoją misją społeczną i strategią ESG, ustalono kluczowe priorytety dla Grupy Polsat Plus (Priorytet 1 – Cel 8 i Cel 9, Priorytet 2 - Cel 7, Priorytet 3 - Cel 3, Priorytet 4 - Cel 4).
  
Blisko 50 projektów dla 9 celów 

W tegorocznej edycji raportu opublikowano w sumie 49 dobrych praktyk, które przypisano do 9 (z 17) Celów Zrównoważonego Rozwoju. W współtworzeniu dobrych praktyk swój udział miała również działalność Stowarzyszenia Program Czysta Polska.

Więcej szczegółów na ten temat w pełnej wersji raportu:

"Raport Zrównoważonego Rozwoju Grupy Polsat Plus”

Źródło: Grupa Polsat Plus