Działania Grupy Polsat Plus w raporcie Forum Odpowiedzialnego Biznesu

W najnowszym raporcie FOB pt. „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki” znalazły się projekty Grupy Polsat Plus. Eksperci zrównoważonego rozwoju dostrzegli działania Grupy na rzecz środowiska i docenili wybrane inicjatywy społeczne. Wśród nich pojawił się również projekt „Czyste, Zielone Miasta" Stowarzyszenia Program Czysta Polska.

Największy w Polsce przegląd ESG, CSR i zrównoważonego rozwoju
To już 21.edycja raportu Forum Odpowiedzialnego Biznesu, w którym zaprezentowano rekordową liczbę 1705 dobrych praktyk zgłoszonych przez 272 firmy. Najwięcej z nich (477 projektów) dotyczyło zaangażowania społecznego i rozwoju społeczności lokalnej. Drugim pod względem liczebności był obszar praktyk z zakresu pracy (419 działań). Na trzecim miejscu znalazł się obszar środowiskowy (360 inicjatyw).

10 na 10
Podobnie jak w ubiegłym roku, firmy mogły zgłaszać do raportu maksymalnie po 10 dobrych praktyk. Wszystkie przedstawione przez Grupę Polsat Plus projekty zostały zakwalifikowane do publikacji, pojawiając się w trzech kluczowych obszarach - środowisko, społeczeństwo, praca.
 
Dobry klimat
Grupa Polsat Plus zgłosiła aż 4 projekty zrealizowane na rzecz środowiska naturalnego:

  • Produkcja czystej energii i zielonego wodoru w ramach Strategii 2023+,
  • NesoBus – polski autobus wodorowy,
  • Podcasty ekologiczne w serwisie Zielona Interia,
  • Zaangażowanie w projekt „Czyste Zielone Miasta” Stowarzyszenia Program Czysta Polska.

Działanie z misją
Inicjatywy Grupy na rzecz społeczeństwa, które opisano w przeglądzie FOB to:

  • 25 lat Fundacji Polsat,
  • Polsat i Plus sponsorami tytularnymi hal sportowo-widowiskowych Arena Gdańsk i Arena Gdynia,
  • Polsat News z napisami,
  • Udana integracja społeczna osób z niepełnosprawnościami.

 
Dzielenie się wiedzą i pomaganie sobie
W zakresie pracy Grupa zaprezentowała projekty:

  • Akademia Innowacji,
  • Formacja Obrony Cywilnej.

 
Trudne terminy
To dobra okazja, żeby odczarować kluczowe pojęcia:

CSR – (z ang. Corporate Social Responsibility) Społeczna Odpowiedzialność Biznesu. Strategia, która zakłada dobrowolne uwzględnianie przez firmę interesów społecznych przy dążeniu do osiągania celów ekonomicznych, podejmowaniu decyzji i działań. CSR zakłada dbałość o zasady etyczne, prawa pracowników, prawa człowieka, otoczenie społeczne i środowisko naturalne.


DOBRA PRAKTYKA CSR – to działania biznesowe, programy lub projekty dotyczące konkretnych obszarów funkcjonowania organizacji, które skierowane są do jednej lub wielu grup interesariuszy, a ich istota powiązana jest z misją społeczną organizacji.


ESG – akronim pochodzący od angielskich słów environmental, social, governance. Można powiedzieć, że ESG stanowi pewien szkielet (framework) analizy przedsiębiorstw, pozwalający na porównanie firm z ich konkurentami na podstawie pewnych określonych miar z trzech głównych obszarów dotyczących środowiska (E), społeczeństwa (S), ładu korporacyjnego (G).

Materiały prasowe